NEDERLANDS
Privacybeleid jelmerdemoed.com

Contactgegevens:

EMAIL\\ info@jelmerdemoed.com
TEL\\ +316 15441555

Cookies
De website maakt geen gebruik van cookies, uw gegevens worden alleen opgeslagen wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief of een bestelling plaatst in de webshop.

Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief gebruiken wij Mailchimp. Uw naam en adres worden opgeslagen op de server van Mailchimp wanneer u zich aanmeld voor de nieuwsbrief. U kunt uw gegevens laten verwijderen door een email te sturen naar info@jelmerdemoed.com of u af te melden onderaan de nieuwsbrief.

Bestelling in de webshop
Bij het plaatsen van een bestelling wordt het bestelformulier direct naar ons doorgestuurd. Hiernaast noteren wij de datum en het tijdstip van uw bestelling, uw Users-agent, en uw IP adres. Een jaar na uw bestelling worden uw gegevens verwijderd.

Ingesloten media
Op de website bevinden zich ingesloten videos van YouTube. Deze verzamelen geen gegevens van u totdat u een video instart. Met het laden van een video gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy

ENGLISH
Privacypolicy jelmerdemoed.com

Contact details:

EMAIL\\ info@jelmerdemoed.com
TEL\\ +316 15441555

Cookies
The website does not use cookies, we only save your data when you subrscribe to our newsletter or place an order in our webshop.

Newsletter
We use Mailchimp to send our Newsletter and collect our subscribers data. Your name and email are saved on the server of Mailchimp when you subscribe to our newsletter. You can delete your data by sending an email to info@jelmerdemoed.com or by unsubscribing in the footer of our newsletter.

Webshop
By placing an order in our webshop the data of you order is send directly to us. We also note the date and time of your order, you Users-agent, and your IP adres. On year after your order your data will be deleted.

Embedded content
On the website we use embedded video by Youtube. These do not collect your data until you start a video. By loading a video you agree to the privacy policy of Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy